Stadsbyggnadsdagen 2017 – tema win-win!

Ett förändrat perspektiv på stadsutvecklingsfrågor sker där samarbete och värdeskapande står i centrum. Genom samverkan kan två parters problem leda till en gemensam lösning som skapar mervärden. Är samutnyttjande nyckeln till effektiv resursanvändning i framtidens samhälle? Ekosystem- och socialsystemtjänster är viktiga då de hanterar värden som inte låter sig mätas i pengar men hur skapas incitament att arbeta med dessa tjänster och hur kombineras kortsiktig ekonomisk vinst med långsiktig nytta? Vad blir kostnaden av att behöva reparera de misstag som skett i stadsplaneringen historiskt? Vilken roll spelar aktörerna – stat, kommun, bank, byggföretag, näringsidkare och hushåll? Vem tar risken och är risktagandet rimligt fördelat?

Book the Date

Kontakta oss

Få senaste nyheterna i mejlen

Prenumerera för att få senaste utskicken om Stadsbyggnadsdagen 2017.