Årets tema: WIN-WIN
Stadsbyggnadsdagen i Väsby arrangeras för tionde året i rad och är den perfekta mötesplatsen för dig som jobbar med stadsbyggnadsfrågor. Årets spännande tema är win-win: Ett förändrat perspektiv på stadsutvecklingsfrågor sker där samarbete och värdeskapande står i centrum.
Genom samverkan kan två parters problem leda till en gemensam lösning som skapar mervärden. Är samutnyttjande nyckeln till effektiv resursanvändning i framtidens samhälle? Ekosystem- och socialsystemtjänster är viktiga då de hanterar värden som inte låter sig mätas i pengar men hur skapas incitament att arbeta med dessa tjänster och hur kombineras kortsiktig ekonomisk vinst med långsiktig nytta?
Vad blir kostnaden av att behöva reparera de misstag som skett i stadsplaneringen historiskt?Vilken roll spelar aktörerna – stat, kommun, bank, byggföretag, näringsidkare och hushåll? Vem tar risken och är risktagandet rimligt fördelat?

Föreläsare

Boka din plats redan i dag!

Anmälan

Book the Date