Program


Ladda ner programmet här

8.30 – 9.00 Registrering och kaffe

9.00 – 9.30 Välkommen
Inledning: Mathias Bohman kommun­styrelsens ordförande och moderator Fredrik Drotte stadsutvecklingschef hälsar välkommen och presenterar temat win-win.
Utdelning av hållbarhetspriset.

9.30 – 10.05 Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister – Investeringar för framtidstro och fler jobb

10.05 – 10.40 Bettina Kashefi
Chefekonom och chef för den samhälls­ekonomiska avdelningen, Svenskt Näringsliv
Ekonomiska läget i Sverige och omvärlden, behovet av reformer

10.40 – 11.00 Fika

11.00 – 11.40 Valbara miniseminarier

11.40 – 12.40 Lunch

12.40 – 13.25 Benita Matofska
Social entrepreneur & global sharing economy expert
Why the Sharing Economy is Win-Win for all

13.25 – 13.40 Paus

13.40 – 14.20 Valbara miniseminarier

14.20 – 14.50 Fika 

14.50 – 15.30 Kieran Long
Överintendent och chef för Arkitektur och Designcentrum
Architecture, Design and Public Life in the Digital Age

15.30 – 16.20 Ingvar Nilsson
Nationalekonom
Ensam är inte stark utan korkadOm stadsförnyelse i utsatta områden och hur gränsöver­skridande samverkan kan skapa stora och konkreta samhällsvinster

16.20 – 16.40 Avslutning och summering

16.40 – 17.40 Mingel


Valbara miniseminarier förmiddag

Miriam Andersson-Blecher
Konsthallschef, Botkyrka konsthall
Konst som samhällsutvecklare Hur konsten kan skapa samhällsvinster genom delaktighet

Martin Rein Cano
Dipl. – Ing. Landscape architect,  Founder,  Managing Partner,  Topotek1
Augmented Reality? How to share our perspectives on future cities

Åsa Sandberg
Samhällsbyggare och initiativtagare A Win Win World
Beteendeinsikter ger win-win för framtiden – hur kan nudging påverka av människors beteende och skapa en mer hållbar utveckling

Jeroen Laven
Senior Advicer and Partner, Stipo
How to develop great places … and keep them that way – The important aspects of how to develop great places

Charlotta Mellander
Nationalekonom, Jönköpings universitet
Lyckliga platser – hur valet av boende påverkar hela ditt liv


Valbara miniseminarier eftermiddag

Lisa Lindström VD, och Angela Tillman Sperandio processledare, Doberman
Co-creation – att samskapa våra städer

Lennart Weiss
Kommersiell direktör,  Veidekke samt ord­förande i socialdemokraternas arbetsgrupp för en ny social bostadspolitik
Så skapar vi förutsättningar för en ny, social bostadspolitik

Kasper Guldager Jensen
Owner 3XN architects, Founder GXN innovation
Circular Sustainability – the architect office that uses natural systems as a model for innovation

Linda Kummel
Konsult inom hållbart resande, Kummelo
Värdeskapande stadsplanering genom satsningar på aktiv mobilitet? Vad vinner vi på att fler går och cyklar?

Anna Denell
Hållbarhetschef,  Vasakronan
Hållbart = lönsamt